.:: WYTWARZANIE MODELI (PROTOTYPÓW) ::.

Technologia szybkiego prototypowania (Rapid Prototyping) polega na uzyskaniu w możliwie krótkim czasie modelu produktu zaprojektowanego przy użyciu oprogramowania CAD 3D. Metoda, którą się posługujemy polega na przyrostowym budowaniu elementu warstwa po warstwie i nie ma w niej żadnego ograniczenia jeśli chodzi o stopień skomplikowania kształtów modeli. Typowe obszary zastosowania to: design i stylizacja wizualna, badania i ocena rozwiązań konstrukcyjnych, ocena procesów montażu, analiza ergonomii a nawet krótkie serie produkcyjne!

Grafika: Brat_N            Copyright © 2002-2005 by P.P.U.H. IGA S.C.            Webmaster: LucaS